تاسیسات حرارت، برودت، تهویه مطبوع و انرژی

شرکت عمران انرژی

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

مدارهای توزیع

 

مدارهای توزیع سیستم های کوچک گرمایش هیدرونیک را می توان به صورت های مختلف طراحی کرد. عواملی که در انتخاب مدار توزیع دخیل هستند شامل موارد زیر می باشند:

1- تعداد زون های گرمایش ساختمان.http://www.omranenergy.com/images/stories/several-sircuit.gif

2- روش کنترل زون ها.

3- دمای مورد نیاز گرماده ها.

4- چگونگی گرمادهی دستگاه مولد گرما.

5- هزینه های لوله کشی.

6- اندازه و هزینه های راهبری پمپ های سیرکولاسیون سیستم.

7- امکان گسترش آتی سیستم.

 انواع مدارهای توزیع قابل اجرا شامل موارد زیر می باشد:

 1- مدار سری یک لوله ای

2- مدار سری یک لوله ای با چند زون که هر یک به طور مستقل کنترل می شود.

3- مدار چند زونه که هر زون پمپ سیرکولاسیون مخصوص به خود را دارد.

4- مدار چند زونه که هر مدار شیر کنترل زون مخصوص به خود را دارد.

5- مدار دو لوله ای (موازی) برگشت مستقیم.

6- مدار دو لوله ای (موازی) برگشت معکوس.

7- مدار توزیع شعاعی

8- مدار اولیه - ثانویه

9- مدارهای توزیعی که از ادغام دو یا چند روش از روش های اشاره شده درست شده اند.

 

 با ما تماس بگیرید، یقینا هر آنچه در توان داشته باشیم با سخاوت در طبق اخلاص خواهیم گذاشت

تلفن و دورنگار: 02188866945